Bên cạnh thủy sản và lúa gạo, thì hồ tiêu cũng là mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, còn được thị trường đánh giá là có chất lượng nhất nhì trên thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay việc sản xuất hồ tiêu vẫn thiếu tính bền vững, người trồng hồ tiêu còn phải đối mặt với thị trường bấp bênh, và chịu sự tác động thường xuyên của dịch hại trong quá trình sản xuất. Do vậy, cần phải có những giải pháp căn cơ hơn, để có thể phát triển loại cây đặc sản này một cách bền vững, trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *