Những năm gần đây, nghề nuôi tôm thâm canh không ngừng được cải tiến, nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình tập trung cải tiến theo hướng kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi nhuận. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển nghề nuôi tôm thâm canh theo hướng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *