Việc SX nông sản theo HĐ đang được khuyến khích nhân rộng. Khi thị trường có nhiều biến động, chuỗi liên kết tốt thường ít gặp rủi ro hơn. Mối quan hệ hữu cơ giữa nông dân và DN bao giờ cũng được nhắc đến như điều kiện quan trọng quyết định sự thành bại trong chuỗi giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *