Đánh cắp số phận

Trong canh tác bưởi da xanh hiện nay, một yêu cầu được đặt ra là làm thế nào đạt năng suất cao, số lượng trái nhiều, đồng thời chất lượng trái đáp ứng được nhu cầu thị trường. Vì vậy các chuyên gia cũng như bà con nông dân đang rất quan tâm áp dụng kỹ thuật để xử lý ra hoa tập trung cho bưởi da xanh, từ đó tạo trái bưởi đạt chất lượng như mong đợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *