Đất đai bị chua sẽ cản trở quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Vậy, đất chua do những nguyên nhân gì và làm thế nào để cải tạo đất, giảm độ chua?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *