Những năm gần đây, mẫu mã, phẩm chất trái cây Việt Nam được cải thiện đáng kể. Giá trị sản phẩm vì vậy cũng được nâng cao, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng hàng năm. Nhiều chủng loại trái cây đặc sản của nước ta có mặt tại các thị trường cao cấp, có giá trị và rào cản kỹ thuật cao. Tuy nhiên, nhìn chung, sản lượng trái cây đạt chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng thể diện tích vườn của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *