Khai thác và sử dụng hiệu quả vi sinh vật có lợi trong đất sẽ giúp bà con canh tác nhẹ chi phí, đồng thời giảm thiểu những bệnh hại trong đất gây tổn thương bộ rễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *