Nhìn cây sửa đất là cách làm phù hợp bối cảnh bà con canh tác lâu năm nhưng chưa thật sự quan tâm đến đất vườn. Đất khỏe, cây khỏe là nền tảng cơ bản để khai thác vườn lâu dài, bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *