Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Bình Tân chỉ mới xuống giống 732 ha khoai lang, chỉ khoảng 10% so với cùng kỳ mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu ra thiếu ổn định, giá bán thấp. Đây là loại cây trồng chủ lực, là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Thực tế này đòi hỏi giải pháp thúc đẩy tiêu thụ, phát triển bền vững vùng trồng khoai tiềm năng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *