Từ khi có chủ trương tăng cường hợp tác công – tư trong sản xuất nông nghiệp, rất nhiều mô hình được hình thành và phát triển. Hiệu quả của mô hình chính là “cùng hợp tác – cùng có lợi”. Đặc biệt là trong hoạt động Khuyến nông. Việc thay đổi cách tiếp cận, giúp tập trung được nguồn lực nhằm phát huy tối đa tiềm năng từ khối công và khối tư, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *