Sản xuất luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế, đồng thời giúp hạn chế sâu bệnh, cải tạo độ màu mỡ cho đất. Các loại cây họ đậu như đậu nành rất thích hợp để canh tác trên nền đất lúa. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng mô hình chuyển giao giống, kỹ thuật sản xuất, bao tiêu sản phẩm, giúp cải thiện thu nhập cho bà con nông dân ở những nơi có điều kiện sản xuất lúa vụ Hè Thu không thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *