Mô thức nuôi tôm được cải tiến những giải pháp kỹ thuật được dựa trên những đặc tính của tôm, kiến thức khoa học được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển mạnh về chất lẫn lượng. Và cũng góp phần mục tiêu chính phủ đề ra về phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *