Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các đối tượng cây con khác có giá trị kinh tế tốt hơn lúa là một trong những chủ trương lớn nhằm mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, công tác này đã đạt những hiệu quả tích cực đáng ghi nhận. Song, để hiệu quả chuyển đổi mang tính bền vững, lâu dài, đạt được những tiêu chí do Bộ NN&PTNT đặt ra thì cần có những điều chỉnh, định hướng cụ thể trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *