Giá lúa Thu Đông 2021 đang ở mức thấp so với trung bình nhiều năm. Lợi nhuận của người trồng lúa vì vậy cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, toàn vùng ĐBSCL có khoảng hơn 400.000 ha lúa ở giai đoạn từ mạ đến đòng – trổ. Đây là những trà lúa cần được chăm sóc kỹ để có thể giữ được năng suất, đồng thời tiết giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận ở cuối vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *