Việc chuyển từ cây lúa sang cây trồng khác với mục tiêu chính là nâng giá trị trên đơn vị diện tích đất cho người nông dân. Và để đạt được mục tiêu này thì bên cạnh việc lên kế hoạch sản xuất thì rất cần sự chuẩn bị cho thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *