Cũng tương tự như nhiều loại nông sản khác, trong đợt bùng phát dịch COVID – 19 lần này, lúa gạo cũng là mặt hàng phải chịu nhiều thiệt hại. Đây là điều khó tránh khỏi khi chuỗi cung ứng nông sản bị đứt gãy do dịch bệnh. Cần có giải pháp ngăn chặn kịp thời để sao cho sự tổn hại trong SXKD ở mức thấp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *