Nông nghiệp là khu vực kinh tế quan trọng bậc nhất của ĐBSCL. Người miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi về tư duy trong việc chuyển từ sản xuất sang làm kinh tế nông nghiệp với nhiều sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa. Đây là những nhân tố tích cực, cho thấy sự thích nghi nhanh với xu thế hội nhập, ứng dụng tri thức, công nghệ làm gia tăng giá trị nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *