Với những tiến bộ trong công nghệ hỗ trợ điều trị người nghe kém hoặc điếc đột ngột, đã thật sự giúp người bệnh hoàn toàn có thể hòa nhập trở lại cuộc sống đời thường như trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *