Cho đến giờ này, nhiều người đã biết đến sự nguy hiểm vô cùng của đột quỵ. Chỉ có một may mắn là hiện nay với sự tiến bộ của y học trên thế giới, mọi trường hợp đột quỵ đều có quy trình cấp cứu chữa trị khoa học và hiện đại. Và Việt Nam đã ứng dụng được quy trình này tại một số trung tâm cấp cứu đột quỵ chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *