Trước đây, người đàn ông nào muốn phụ giúp vợ, chia sẻ với vợ một vài công việc nội trợ trong nhà thường rất sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười vì cho rằng như vậy sẽ làm mất mặt đàn ông, đàn ông chỉ làm những chuyện lớn bên ngoài, không làm những chuyện vặt vãnh của phụ nữ. Thậm chí, có thành kiến nặng nề cho rằng, những người đàn ông hay làm công việc gia đình thì có tính đàn bà v.v… Tuy nhiên hiện thời, có sự thay đổi nhiều trong cách nhìn nhận về người đàn ông biết chia sẻ công việc với vợ. Có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là nhờ sự hiện đại, tiến bộ và quan điểm bình đẳng giới trong suy nghĩ của người đàn ông thời nay.

Nhờ sự tiến bộ và công bằng trong suy nghĩ của ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phường 5, thành phố Vĩnh Long – mà trong suốt thời gian chung sống, vợ ông có thể làm tốt vai trò bên ngoài xã hội và vai trò trong gia đình. Cho đến khi ông đã nghỉ hưu cũng vẫn đỡ đần bà công việc chợ búa, giặt giũ, nấu ăn mỗi khi vợ mình có công tác bên ngoài bận rộn. Cùng với nhận thức về sự bình đẳng trong quyền và nghĩa vụ thì nhiều người đàn ông cũng có sự cảm thông sâu sắc về gánh nặng công việc gia đình mà người phụ nữ phải đảm trách, từ đó, họ tình nguyện phụ giúp các công việc gia đình bằng tất cả tình cảm của mình. Khi đó, người phụ nữ có điều kiện làm tốt vai trò bên ngoài xã hội, cùng phát triển và cũng có điều kiện xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, người đàn ông cũng tự hào vì mình cũng có thể làm tốt những công việc gia đình, tự hào vì mình có thể phụ giúp và chia sẻ với vợ mình.

Bên cạnh sự tự nguyện, tự giác, sự cảm thông sâu sắc của người đàn ông để có thể đỡ đần phụ giúp công việc trong gia đình thì nhiều chị em phụ nữ cũng tạo điều kiện, cơ hội để người đàn ông nhận thấy được trách nhiệm của mình mà làm những công việc đó. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có thể xây dựng nên một gia đình có sự bình đẳng về vai trò, trách nhiệm của người đàn ông và phụ nữ.

Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, nhận thức của mọi người cũng được nâng cao, nhu cầu xây dựng gia đình bình đẳng để theo kịp tiến trình phát triển của xã hội cũng trở nên cấp thiết và trở thành nhu cầu đương nhiên. Biết gánh vác, chia sẻ với nhau những công việc trong gia đình để cùng phát triển tốt là điều kiện quan trọng để đạt được sự bình đẳng tiến bộ cần phải có trong đời sống đương đại.

Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *