Đánh cắp số phận

Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa – Một nhà khoa học cách mạng, cống hiến tài năng, trí tuệ cho Tổ quốc, cho đồng bào… Sự cống hiến ấy đã góp phần ghi dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *