Nhằm lưu giữ, bảo quản một cách thật ý nghĩa những kỷ vật, hiện vật… gắn với cuộc đời và hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hệ thống bảo tàng và di tích Hồ Chí Minh đã thành lập, hiện có 14 đơn vị ở nhiều địa phương trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *