Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện thuận lợi phát triển các mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học đã về quê tìm hướng đi mới cho các sản phẩm từ nghề nông. Không chỉ tạo ra thu nhập ổn định cho gia đình, nhiều mô hình còn góp phần giúp người dân nông thôn thay đổi tập quán từ sản xuất truyền thống sang làm kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *