Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động bất lợi lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là những đơn vị khởi nghiệp. Tuy vậy, các start-up luôn phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, tất cả hướng đến mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *