Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, góp phần tạo ra giá trị mới cho sản vật quê nhà, cũng là con đường lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, ngoài các giải pháp tập trung vào sản phẩm, thì việc hình thành mô hình kinh doanh cần được xem là mục tiêu dài hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *