Cùng đồng hành với phong trào khởi nghiệp quốc gia, nhiều thanh niên ở các địa phương đang có xu hướng khởi nghiệp hướng đến cộng đồng, xem việc tham gia các vấn đề xã hội là mục tiêu song song với phát triển mô hình kinh doanh. Từ đó, đã hình thành các mô hình khởi nghiệp, các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Khởi nghiệp xã hội được xem là một mô hình khởi nghiệp đặc biệt, thanh niên vừa xây dựng ước mơ lập nghiệp, vừa hướng đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *