Khởi nghiệp và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn là vấn đề được quan tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế của các địa phương. Tại ĐBSCL, những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng NN luôn được khuyến khích nhân rộng. Việc xác định “đường đi” của sản phẩm khởi nghiệp ngay từ ban đầu bằng một “bản đồ công nghệ” là rất quan trọng, quyết định sự thành bại của dự án khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *