Doanh nghiệp khởi nghiệp là những đơn vị đang giai đoạn phát triển, hoàn thiện và tìm kiếm thị trường. Do sản phẩm mới, chưa có thương hiệu nên ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với những hàng hóa cùng tính năng, công dụng. Vì vậy, vấn đề định vị sản phẩm sẽ giúp vạch ra hướng đi tiếp cận thị trường hiệu quả, thúc đẩy gia tăng doanh số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *