Kinh doanh nông sản bằng hình thức online đang là xu hướng hiện tại và thời gian sắp tới. Tuy tiện lợi nhưng kênh bán hàng này cần được xây dựng dựa trên sự tin tưởng của khách hàng trong thời gian dài. Ngoài việc phải đảm bảo chất lượng, thì đa dạng sản phẩm, thường xuyên giao lưu, tương tác, chia sẻ hình ảnh, thông tin sản phẩm cũng sẽ giúp thu hút, mở rộng khách hàng tiềm năng. Dịch COVID-19 tạo ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các đơn vị khởi nghiệp phải năng động tìm hướng đi mới theo nhu cầu xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *