Đánh cắp số phận

Tuy thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 51 đang còn lấy ý kiến của các doanh nghiệp và ngành chức năng nhưng nhiều đơn vị vẫn còn băn khoăn khi chính thức áp dụng từ năm 2011 tới. Đó là việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in đối với những ngành nghề kinh doanh mang tính đặc thù; các doanh nghiệp sử dụng ít hóa đơn; vấn đề mật mã nhận dạng hóa đơn riêng của từng doanh nghiệp; việc khởi tạo và xử lý hóa đơn điện tử trên hệ thống máy tính như thế nào. Tất cả đang chờ một thông tư hết sức cụ thể và khả thi từ cơ quan thuế.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *