Việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng mạng internet và mạng xã hội một cách phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực. Do vậy, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã tập trung nhiều giải pháp để nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong sử dụng internet và mạng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *