Ngày nay việc sử dụng intrenet và mạng xã hội trở nên phổ biến, nhất là trong lực lượng thanh niên. Chính vì thế, cần có những giải pháp để nâng cao nhận thức, sức đề kháng của thanh niên trước những thông tin xấu độc, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *