Ở chùa Cũ – Đại Thọ, hay còn gọi là chùa Ba Phố, thuộc xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình có một cây sao cổ thụ được công nhận là “Cây di sản”. Sau thời gian bị sét đánh một phần thân cây đã mục rỗng, đến nay cây chết hoàn toàn. Việc đốn hạ cây để đảm bảo an toàn cho người, kiến trúc ngôi chùa và lưới điện chạy ngang là việc cần làm, được sự thống nhất của Ban Quản trị, Sư cả chùa Cũ, đúng với những quy định về quản lý, bảo tồn “Cây di sản”. Tuy nhiên, theo một số ít người tại địa phương lại cho rằng đây là cây của cộng đồng, nếu muốn đốn thì phải bàn bạc và được sự chấp thuận của họ, nên việc đốn cây tạm dừng lại. Vậy sự thật sự việc này là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *