Ngày nay, việc sử dụng Internet và mạng xã hội đã trở nên rất phổ biến, giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì không gian mạng cũng là môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, sai lệch về nội dung. Tin giả được phát tán với nhiều mục đích, ý đồ khác nhau, gây phương hại cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Do đó, làm sao để nhận diện được tin giả, tránh phát tán những thông tin sai sự thật là vấn đề mà mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội cần phải biết để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *