Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, mỗi cá nhân có thể tự đăng tải nội dung thể hiện trạng thái cảm xúc, suy nghĩ trên tài khoản cá nhân của mình. Bên cạnh những mặt tích cực thì một bộ phận lại lợi dụng để đăng tải, chia sẻ, bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm mất uy tín cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *