Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tiếp cận thông tin đối với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đã được luật định, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn.
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều nội dung, chương trình để đảm bảo quyền thông tin cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *