Việc người dân không thực hiện nghĩa vụ trong việc tố giác tội phạm hoặc cố tình tố giác sai sự thật không chỉ gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng, mà còn kéo theo những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Vì thế, hành vi không tố giác tội phạm được đưa vào pháp luật hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *