Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp một người qua đời có để lại di chúc và di chúc này hợp pháp thì việc chia thừa kế phải được thực hiện theo di chúc. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định về những trường hợp ngoại lệ, nếu rơi vào những trường hợp này việc chia thừa kế sẽ không phụ thuộc vào nội dung di chúc, hay nói cách khác một người dù không có tên trong di chúc vẫn có thể được chia tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *