Khi ly hôn, không phải lúc nào đôi bên cũng có thể tự thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Khi đó, Tòa án sẽ đóng vai trò trung gian giúp cho các bên phân chia tài sản dựa trên quy định của pháp luật, nếu có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *