Đánh cắp số phận

Chuyện vật nuôi gây chết người, thường thấy nhất là chó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Vậy, trong những trường hợp như thế này trách nhiệm của chủ vật nuôi là gì? Có phải trong mọi trường hợp chủ vật nuôi đều phải chịu trách nhiệm nếu vật nuôi gây thiệt hại cho người khác?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *