Đánh cắp số phận

Để đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng tất cả các quyền của mình, pháp luật hình sự Việt Nam đã có những quy định xử lý riêng dành cho những hành vi phạm tội đối với trẻ em và trẻ em phạm tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *