Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp xây dựng nhà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề như nghiêng, lún, nứt tường..v.v. Trong trường hợp, đôi bên không thể thỏa thuận được về việc khắc phục hoặc bồi thường thì bên bị thiệt hại sẽ phải làm những gì để bảo vệ quyền lợi cho mình?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *