Vừa qua, Chính phủ đã ban hành một nghị định mới quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hay còn gọi là bảo hiểm ô tô, xe máy. Một điểm đáng chú ý là quyền lợi của người tham gia đã được tăng lên so với trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *