Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 thay thế Luật năm 2006 gồm có 8 chương, 74 điều. Trong đó, rất nhiều quy định đã được sửa đổi nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *