Hiện nay, việc thế chấp nhà, đất để vay tiền nhưng lại ký hợp đồng mua, bán diễn ra khá phổ biến, hoạt động này trong nhiều trường hợp sẽ mang đến những rủi ro cho cả hai bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *