Đối với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 hiện hành, quyền của người phụ nữ trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được ghi nhận trong nhiều chế định. Trong đó, pháp luật luôn chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ khi ly hôn theo nguyên tắc “bình đẳng và ưu tiên” đã được khẳng định trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *