Nhằm cụ thể hóa chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội. Bộ luật hình sự có quy định về việc giảm nhẹ hình phạt dành cho những đối tượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *