Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh hoặc video clip của người khác đã và đang xảy ra rất phổ biến. Thế nhưng việc làm này đôi khi cũng gây ra những rắc rối về pháp lý, như có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành chính, dân sự lẫn hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *