Trong trường hợp doanh nghiệp buộc phải cắt giảm giờ làm hoặc cho người lao động nghỉ việc do sản xuất gặp khó khăn thì Bộ luật lao động hiện hành có quy định doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp cho người lao động nếu người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *