Bắt đầu từ ngày 8/4/2020, Nghị định 41 của Chính phủ quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế, và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 đã chính thức có hiệu lực thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *